Bescherm de kievit

Het gaat niet goed met de kievit. In de laatste 10 jaar is de populatie van deze akkervogel met bijna 80% afgenomen. Samen met landbouwers, wildbeheereenheden en natuurverenigingen nemen we het op voor deze iconische landbouwvogel. Landbouwers ondersteunen we met info, advies en demomaatregelen rond vogelvriendelijk boeren. Een 30-tal vrijwilligers helpen mee met het opsporen en beschermen van kievitnesten.Delen

Kievitvriendelijk boeren

Landbouwers kunnen, zonder al te veel inspanningen, hun steentje bijdragen in de bescherming van de kievit. In de folder 'Help deze stakker op je akker' lijsten we enkele steunmaatregelen voor de kievit op.

Het gaat ondermeer over nestbescherming, percelen wildreddend bewerken, doordacht bemesten, mozaïekbeheer, vluchtstroken inzaaien en kievitakkers aanleggen. 

In het kader van het Leaderproject Boost voor Boer, Bodem en Biodiversiteit testen we ook enkele demomaatregelen voor de kievit uit. Het gaat ondermeer over het inzaaien van klaverakkers en het ondersteunen van vogelstoppel. 

Check de folder voor landbouwers over steunmaatregelen voor de kievit
Bart Maes

Nestbescherming

 

Kieviten zijn typische akkervogels. Ze maken hun nest vroeg in het voorjaar op kale akkers. Het nest bestaat uit een eenvoudig kuiltje bedekt met wat strootjes. De eieren – gemiddeld 4 per nest – hebben een bruine kleur waardoor ze goed gecamoufleerd zijn op de bodem. Met het blote oog zijn de nesten moeilijk te vinden. Als de landbouwers hun akkers klaarleggen of hun weilanden maaien, worden de nesten vaak niet opgemerkt en zo onbewust vernietigd. 

Een werkgroep met een 20-tal vrijwilligers van de wildbeheereenheden en Natuurpunt doet al enkele jaren akkervogelinventarisatie in het West-Vlaamse Hart. Hierdoor hebben we een goed zicht op de kievitpopulatie en de nestlocaties in de regio.

In samenspraak met de landbouwers staan zij ook in voor het markeren van kievitnesten. Zo kan de landbouwer rond het nest rijden of de machine even opheffen. Laat het type bewerking dit niet toe, dan kan het nest in een mandje geplaatst worden en kort even verplaatst en terug gezet worden.  Op die manier worden minder eieren per ongeluk uitgeploegd en kunnen ze worden uitgebroed.

Meer details ivm de werkwijze voor de bescherming van kievitnesten lees je in deze fiche van Boerennatuur Vlaanderen. Een tijdje geleden organiseerden we ook een online lezing over de monitoring en nestbecherming van de kievit. Die kan je nog steeds herbekijken via deze link

 

Vragen of opmerkingen over de bescherming van de kievit in het West-Vlaamse Hart