Boost voor Boer, Bodem en Biodiversiteit

Met het project Boost voor Boer, Bodem en Biodiversiteit onderzoeken het Regionaal Landschap West-Vlaamse Hart en Inagro hoe landbouwers de biodiversiteit kunnen bevorderen en hoe op haar beurt de biodiversiteit de landbouwers kan helpen.Delen

Win-win voor landbouw en biodiversiteit op het platteland

 

Concreet werken we demomaatregelen uit die kunnen fungeren als oases en stapstenen voor biodiversiteit in het landbouwlandschap, maar die ook voordelen opleveren voor de landbouwers onder de vorm van verbeterde bodemvruchtbaarheid, waterhuishouding, eiwitrijk voeder voor vee, natuurlijke plaagbestrijding en bestuiving.

Om deze doelstellingen te realiseren werken we samen met verschillende gebruikers van het platteland. Landbouwers, jagers, natuurvrijwilligers en professionele experten werken nauw samen om kennis en ervaringen uit te wisselen om zo tot de beste werkwijze te komen die aangepast is aan de landbouwrealiteit en de praktische bedrijfsvoering. Door mensen met verschillende achtergronden samen te brengen, bouwen we aan een breder draagvlak en meer wederzijds begrip. Op die manier werken we aan een duurzame toekomst voor landbouw en biodiversiteit in het West-Vlaamse Hart.

Drie demomaatregelen


Tijdens het project worden drie demomaatregelen voor een biodivers landbouwlandschap, met zowel voordelen voor de landbouwers, als de dieren die er leven, uitgetest.

Patrijzenblok

 • Inzaai meerjarig graankruidenmengsel.
 • Jaarlijks wordt een deel beheerd en heringezaaid. Zo ontstaat er structuurvariatie en is er een gedeelte dat vooral dekking en een broedplaats en overwinteringsplaats voor insecten biedt en een gedeelte dat regelmatig opnieuw in bloei en in zaad komt en dient als voedsel.
 • Granen in het mengsel zorgen ervoor dat er extra voedsel is in de winter voor overwinterende akkervogels zoals patrijs en putter.
 • Bloemen trekken nuttige insecten aan die aan bestuiving en plaagbestrijding doen van andere schadelijke insecten.
 • Kruidensoorten die op verschillende dieptes wortelen zorgen voor een verhoogde diversiteit van het bodemleven en verbetering van de structuur en chemische samenstelling.

Klaverakker

 • Inzaai gewone rolklaver.
 • Beheer via maaien.
 • Laagblijvende vegetatie die interessant is voor grondbroeders zoals kievit en ook een ideale habitat biedt voor kuikens.
 • Bloemen voorzien nectar voor bestuivers.
 • Wortelstelsel van rolklaver zorgt voor verbeterde bodem en legt stikstof uit de lucht vast in de bodem en zorgt verhoogde vruchtbaarheid.
 • Maaisel kan dienen als eiwitrijk voeder voor vee.

Vogelstoppel

 • Stoppel van graan of maïs.
 • Geen bodembewerkingen gedurende één jaar.
 • Bodem dient als nest- en overwinteringsplaats voor bestuivers en plaagbestrijders.
 • Broedplaats- en schuilplaats voor grondbroeders zoals kievit en patrijs.
 • Werkt als afleiding op houtduiven en lokt hen weg van kiemplantjes op nabijgelegen akkers.

Boost is een samenwerking tussen Inagro en Regionaal Landschap West-Vlaamse Hart. Dit Leaderproject wordt gesubsidieerd voor een bedrag van €67 666,25 op een totale projectkost van €135 332,50.