Landschapsplan

Met het instrument 'landschapsplan' ondersteunt het Regionaal Landschap landbouwers en inwoners van het buitengebied in het West-Vlaamse Hart om hun weide, akker, braakliggend stuk grond, landschapstuin... landschappelijk en ecologisch in te richten.Delen

Landschappelijke en ecologische ondersteuning voor het buitengebied

Woon je in het buitengebied en heb je een weide, een akker, een braakliggend stuk of een grote landschapstuin? Overweeg je om er streekeigen bomen, knotbomen, fruitbomen, hagen, heggen of een houtkant aan te planten? Plannen om een poel aan te leggen? Dan is de kans groot dat je hiervoor kan rekenen op ondersteuning van het Regionaal Landschap. Bijvoorbeeld in de vorm van informatie en advies, een ontwerpplan, het aanleveren van plantgoed tot soms zelfs de volledige realisatie van het plan. 

Wie komt in aanmerking?

 • Landbouwers
 • Particulieren
 • Verenigingen
 • Bedrijven in open ruimte

Opgelet, de bebouwde omgeving en industriegebieden vallen niet onder de noemer 'buitengebied' en komen daarom niet in aanmerking voor een landschapsplan. 

Wat is ons aanbod?

Tijdens een plaatsbezoek van onze landschapsconsulent krijg je gratis info en advies over de mogelijkheden voor landschappelijke en ecologische inrichting van jouw terrein. Hierbij komen de typische kleine landschapselementen ter sprake: hoogstamfruitbomen, solitaire bomen, een houtkant, een gemengde haag, een bomendreef, knotwilgen langs de beek, een poel, een bloemrijk grasland...

Na het terreinbezoek zet de landschapsconsulent zich aan de tekentafel voor de opmaak van een landschapsplan voor jouw terrein. Na eventuele bijsturing en goedkeuring van het plan, wordt het plantgoed - en in het geval er een poel komt - een graafmachine besteld. 

 • In het geval de particulier, de vereniging of het bedrijf zelf instaat voor de aanplanting, wordt het plantgoed (incl. boompalen) voor 70% gesubsidieerd. 
 • Wenst de particulier, de vereniging of het bedrijf de aanplanting over te laten aan de landschapswacht (sociale economie), dan bedraagt de subsidie voor het plantgoed en de werken 50%
 • De kost voor graafwerken voor de aanleg van een poel bij particulieren, verenigingen en bedrijven wordt voor 70% gesubsidieerd.    
 • De uitvoering van een landschapsplan voor landbouwers (plantgoed, aanplanting en graafwerken) wordt voor 100 % gesubsidieerd.


Let wel, het subsidiebedrag is geplafonneerd. De maxima verschillen volgens het statuut (particulier of landbouwer) en volgens gemeente. 

Hoe gaat het in zijn werk?

 1. De landschapsconsulent komt - op jouw vraag - langs om te bekijken hoe jouw specifieke wensen en onze doelstellingen in een mooi landschapsplan kunnen verenigd worden.

 2. Een landschapsplan wordt opgemaakt, met info over welke soorten geschikt zijn voor jouw terrein en waar je die het best aanplant.

 3. Ben je akkoord? Dan bestellen wij het plantgoed en worden verdere afspraken rond levering, aanplanting en graafwerken gemaakt.

Geïnteresseerd?

Interesse om kleine landschapselementen op jouw terrein aan te leggen. Wil je meebouwen aan het landschap en de natuur in het West-Vlaamse Hart? Neem contact op!

IK WIL OOK EEN LANDSCHAPSPLAN
© RLWVH
© Inagro - Reinout Ghijs