Leve de knotboom

Knotbomen zijn van onschatbare waarde. Ze zorgen voor natuurlijke drainage en versterken de oevers langs de waterlopen. Ze bieden voeding en schuilplaats voor insecten, zoogdieren en vogels. En ze staan ook nog eens beeldig in ons landschap. Daarom zet het Regionaal Landschap sterk in op het beheer, het behoud en de aanplant van knotbomen. Zo is er een groep van vrijwillige knotters die, in ruil voor het brandhout, gratis bomen knotten bij mensen die daar zelf geen tijd of mogelijkheden toe hebben. En via de campagne 'Bewilg het landschap' delen we jaarlijks gratis wilgenpoten uit aan geïnteresseerden die knotbomen willen aanplanten in hun weide of landschapstuin.Delen

Wat je moet weten over knotbomen

Een knotboom is geen soort op zich, maar het resultaat van een snoeiwijze: het knotten. Wilg en populier zijn courante boomsoorten die in onze regio geknot worden. Maar ook els, es, haagbeuk, veldesdoorn en eik tref je hier in knotvorm aan. 

Doorheen de eeuwen vervulden knotbomen belangrijke functies: geriefhout, perceelsafbakening, drainage, brandhout... Vooral dat laatste maakt knotbomen nog steeds geliefd bij de mens. Maar ook insecten, vogels en zoogdieren waarderen de knotboom omwille van zijn voedsel, nest- en schuilgelegenheid... 

Van wilgen en populieren kan je simpelweg een tak in de grond steken en deze zal spontaan wortelen en uitgroeien tot een boom. Voor andere boomsoorten werkt het eenvoudige ‘tak-in-de-grondprincipe’ niet en moet je starten van een jong boompje met een wortelkluit.

In de eerste jaren na de aanplant maak je door gerichte snoei van de boom een knotboom. Daarna volgt regelmatig onderhoud (afhankelijk van de boomsoort om de 3 à 12 jaar) door 's winters de takken af te zagen tot tegen de knot. Dit doe je best volgens de regels van de kunst om snoeiwonden met infecties tot gevolg te vermijden. 

Meer info over de aanplant, de vorming en het onderhoud van een knotboom lees je in dit artikel en de praktische gids 'Knotbomen - knoestige knapen' (zie knop onder). 

Praktische gids: knotbomen - knoestige knapen

Ken je 'goedgeknot.be'?

Het webplatform 'goedgeknot.be' brengt eigenaars van kleine landschapselementen in contact met vrijwillige knotters

Heb jij knotbomen, een houtkant of hakhoutbosje, maar geen tijd om deze goed te onderhouden, of weet je niet hoe hieraan te beginnen? Registreer je dan op het platform en laat in ruil voor het brandhout je bomen en houtkanten gratis onderhouden door vrijwillige knotters! 

Aanvragen van eigenaars uit de 17 steden en gemeenten van het West-Vlaamse Hart worden voorgelegd aan de meer dan 50 vrijwilligers van de knotploeg van ons Regionaal Landschap. Zij kiezen op basis van de locatie, het aanbod en hun agenda of ze de klus aannemen.
 
Is er een match, dan brengen wij je graag in contact met een knotter. Jullie spreken onderling verder af wanneer er geknot wordt, hoe de knotter het terrein betreedt en waar de takkenhopen van het snoeihout komen.

De knotter krijgt het brandhout (dikke takken) gratis mee naar huis. Hij stapelt het snoeihout (dunne takken die hij niet kan gebruiken) op een hoop. Dit snoeihout kan jij als eigenaar zelf verwerken, bijvoorbeeld in een takkenmuur, vlechtwand, of door ze te verhakselen.

Heb je ervaring met knotten? Of wil je het graag leren? Vind je vakkundig en veilig werken belangrijk? En werk je graag samen in groep? Dan kan je je registreren als vrijwillig knotter bij Regionaal Landschap West-Vlaamse Hart


Bewilg het landschap: gratis wilgenpoten

Jaarlijks zamelt het Regionaal Landschap gezaagde wilgenpoten in om die gratis ter beschikking te stellen aan mensen die knotwilgen in hun weide of tuin willen aanplanten.

Wilgenpoten zijn takken van 2,5 à 3 meter lang. Ze zijn ongeveer 5 jaar oud en hebben een diameter van +/- 6 centimeter.

Van wilgen (en ook van populieren) kan je simpelweg een tak in de grond steken en deze zal spontaan wortelen en uitgroeien tot een boom. 

 

Eind februari 2024 hebben we de laatste wilgenpoten uitgedeeld. Vanaf november/december zal je opnieuw gratis wilgenpoten kunnen bestellen via deze webpagina. Abonneer je op onze nieuwsbrief en kom al eerste aan de weet wanneer we opnieuw gratis pootgoed in de aanbieding hebben.