Gebiedsverkenning Bergmolenbos/Sterrebos

In 2014 brachten we een leidraad voor een gebiedsverkenning in en rond het Bergmolenbos en het Sterrebos uit. Deze publicatie wil gidsen, heemkundigen, leerkrachten, socioculturele verenigingen, inwoners... inspireren en stimuleren om er op verkenning te gaan.gratis

prijs
Delen

Een blik op verleden, heden en toekomst

Voor Roeselare en de regio vormt het gebied aan het Sterrebos en de Kleiputten een belangrijke groenoase. Via verweving en uitbreiding ontwikkelt zich stilaan een echte groenpool. Met het project 'Bergmolenbos' wil de Vlaamse overheid er zo’n 135 hectare groen inrichten. Geleidelijk koopt het Agentschap voor Natuur en Bos gronden aan en richt die in als groene long. Het zal zich uitstrekken tussen de N36 (Rijksweg), de Moorseelsesteenweg, de Dadizeleleenstraat en de Meensesteenweg in Rumbeke, aan de overkant van het provinciedomein het Sterrebos.

De initiatiefnemers van deze publicatie (stad Roeselare, ANB, provincie West-Vlaanderen en Regionaal Landschap West-Vlaamse Hart) willen met deze leidraad het verleden, heden en de toekomst van dit waardevol het gebied ontsluiten. Dit doen ze a.d.h.v. hoofdstukken zoals 'geschiedenis', 'kunst', 'natuur en landschap' en 'landbouw en economie'. Voor de samenstelling van de publicatie dook de auteur in bestaande literatuur en interviewde hij enkele sleutelfiguren die nauw verweven zijn met het gebied.

 De papieren versie van de leidraad is helaas niet meer voorhanden, maar je kunt hem wel nog digitaal op de kop tikken. 

Download de leidraad
© West-Vlaamse Hart