Graaf een poel

Zelf een poel aanleggen en beheren? Kan best, maar niet om het even waar en hoe. Lees onze tips en download de praktische gids.Delen

Honderden jaren lang werden poelen gegraven om over water te beschikken voor het vee of om gewassen te bevloeien of branden te blussen. Sommige poelen ontstaan van nature of zijn gevormd tijdens de wereldoorlogen als bomkraters. Door de komst van o.a. leidingwater, ondergrondse regenwaterputten, strengere normen voor drinkwater voor koeien... zijn poelen die functies de jongste jaren kwijtgeraakt.

Wat we uit het oog verloren zijn, is dat het water in die poelen ook noodzakelijk is voor ander leven: de vele planten, amfibieën, insecten, vissen en andere dieren die voor hun voortbestaan wél aangewezen blijven op de speciale leefomgeving die zo’n poel vormt.

Poelen in je tuin of weide kunnen een mooie nieuwe functie opnemen als behoeders van onze lokale biodiversiteit! Geniet elke dag opnieuw van de dieren en planten die steeds weer iets anders te bieden hebben. Redenen genoeg dus om oude poelen in ere te herstellen en nieuwe poelen aan te leggen op vochtige, lage plaatsen van je perceel. 

Overtuigd? Lees dan zeker de brochure "Poelen, parels in het landschap", met tips, achtergrondinfo, voorbeelden, tips voor beheer en meer. Natuurlijk kan je ook steeds bij ons terecht bij vragen.

Lees de brochure