Weer de kauw uit je schouw

Kauwen durven al eens voor overlast zorgen aan je huis of in je tuin. Met enkele eenvoudige tips kan je veel leed en ergernis voorkomen.Delen

Lastige kauwen? 

 

Met zijn lichtblauwe ogen, grijze kop en zwart petje is het best wel een mooie vogel. Intelligent op de koop toe. Het zijn de opruimers van de natuur en ze zijn erg vindingrijk in het vinden van voedsel. Luidkeels roept de kauw zijn eigen naam: ‘ka’. En toch vinden veel mensen het maar niets … zoveel ‘ka ka ka …’ van deze kraaiachtige vogel in en rond de tuin. 

Enigszins begrijpelijk, want als een broedend paar jouw schouw volpropt om er te nesten, dan verhoogt het risico op een schoorsteenbrand en CO-vergiftiging. Kauwen durven ook al eens over te gaan tot bendevorming waardoor kleinere tuinvogels in de tuin verjaagd worden. 

Om dergelijke overlast te beperken geeft het Regionaal Landschap enkele eenvoudige tips. 

© Hans Dekker

Weer de kauw uit je schouw

Een schouw vormt een ideale nestholte voor kauwen. Voor hun knusse nest proppen ze die vol met takken, afval, plastic en vodden. ?Vooral ouderwetse schouwen met brede randen en een ruwe binnenkant vallen in de smaak. Een aluminium schoorsteenbuis van 10 cm diameter loopt minder risico om bezet te worden. Een schouw met een kauwennest kan niet meer goed ventileren en verhoogt het risico op CO vergiftiging. Het nestmateriaal kan daarenboven vuur vatten en brand veroorzaken. Belangrijk dus om het broeden van kauwen in schouwen te verhinderen.

Installeer een metalen of inox schouwrooster met mazen van 3 cm breedte in je schouw. Een rooster uit gaas is niet aan te raden. Kauwen zijn intelligente peuteraars en wrikken een gaas in 1, 2, 3 los. Klem het rooster stevig in de schoorsteen, maar zorg ervoor dat die verwijderbaar is voor als de schoorsteenveger langskomt. De kostprijs voor zo'n rooster (incl. plaatsing) varieert tussen de 120 en 150 euro. Tip: laat de installatie uitvoeren tijdens de volgende schoorsteenreiniging. 

Kauw woont al in mijn schouw

© Adobe Stock

Heeft een koppeltje zich al genesteld in je schouw? Dan mag je het nest pas na de broedperiode weghalen (soortenbesluit 15 mei 2009). Kauwen zijn immers beschermde diersoorten. Vanaf augustus kan je een schoorsteenveger laten komen die al het materiaal uit de schouw verwijdert en een schouwrooster plaatst om te vermijden dat ze opnieuw zullen broeden. Bij hoogdringendheid door gevaar voor de veiligheid of gezondheid kan een afwijking via het ANB aangevraagd worden.  

Kauw drijft kleintje in het nauw

De kauw is een intelligente en opportunistische vogel. Het zijn het ook sociale beestjes die wel eens tot bendevorming durven overgaan. Zo krijgen andere, vooral kleinere tuinvogels minder kansen. Zo kan je het evenwicht in je tuin bewaren:

  • hang voedersilo's met een beschermkooi errond. Enkel kleine vogels kunnen erdoorheen kruipen.
  • speel de alarmkreet van de kauw af aan de voedertafel.
  • zorg voor variatie en verschillende hoekjes in je tuin. Het biedt allerlei vogels voldoende schuilplaats en voeding. Voor elk wat wils dus.
  • vermijd etensresten in je tuin. Ze vormen het ideale lokmiddel voor deze kraaiachtige vogels. 

Kauw en landbouw                                              

?Is het noodzakelijk om op bepaalde plaatsen kauwen te verjagen (maar meteen ook alle ander vogels) dan kan je dit overwegen:

  • ophangen ballonnen of kleurrijke strandballen waar grote ogen op geschilderd zijn (scare eyes).
  • plaats een heen-en-weer bewegende pop
  • speel het geluid van een natuurlijke vijand van de kauw af, zoals bv. sperwer of havik